STREĽBY Z PTRS STRELCOV - OPERÁTOROV BVP-1


STREĽBY Z PTRS STRELCOV - OPERÁTOROV BVP-1  

       Vo výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou sa v dňoch 22. až 26. marca 2021 uskutočnilo jedno z rozhodujúcich zamestnaní  tohto výcvikového obdobia, a to bojové streľby z PTRS strelcov – operátorov (SO) bojových vozidiel BVP-1 z 22. mechanizovaného práporu Michalovce a 21. mechanizovaného práporu Trebišov. Veliteľ 22. mechanizovaného práporu pplk. Július Čepela bol riadiacim tohto výcviku. Dňa 24. marca 2021 veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach, ktorého sprevádzal veliteľ 2. mechanizovanej brigády plukovník Slavomír Verčimák, vykonal veliteľskú inšpekciu tohto výcviku.

    Cvičenie strelieb bolo zamerané na použitie protitankových riadených striel 9M14M „Maljutka“. Ide o strely 1. generácie, ktorých navedenie na cieľ si vyžaduje vysokú úroveň pripravenosti obsluhy. Túto pripravenosť nadobúdajú SO počas celého výcvikového roka. Výcvik vyžaduje pravidelné cvičné navádzanie striel na trenažéry rovnako ako pravidelné vykonávanie strelieb z lafetových zbraní a každý SO musí prejsť náročným testom z riešenia teoretických úloh. Až po splnení týchto úloh sa môže pristúpiť k tej najnáročnejšej praktickej skúške, ktorou je samotná streľba s ostrou muníciou. Tieto podmienky splnilo a samotné streľby absolvovalo 21 PrV z oboch práporov. Zároveň tieto streľby boli pre 11 nových osádok BVP „krst ohňom “.  Aj napriek krátkosti času strávenej na funkcii osádky tvorené novými SO dosiahli výborné a dobré výsledky. Najlepšie výsledky za 22.mpr dosiahol desiatnik Marek Palasiewicz a za 21. mpr desiatnik Andrej Tóth.

    Aj napriek ťažkej situácii a množstvu úloh ktoré OS SR zabezpečuje v rámci pandemickej situácie zamestnanie sa nieslo v duchu profesionality a odhodlania vojakov plniť svoje úlohy čo najlepšie.


STREĽBY Z PTRS STRELCOV - OPERÁTOROV BVP-1STREĽBY Z PTRS STRELCOV - OPERÁTOROV BVP-1STREĽBY Z PTRS STRELCOV - OPERÁTOROV BVP-1STREĽBY Z PTRS STRELCOV - OPERÁTOROV BVP-1STREĽBY Z PTRS STRELCOV - OPERÁTOROV BVP-1STREĽBY Z PTRS STRELCOV - OPERÁTOROV BVP-1

Autor: rtn. Bc. Vladimír Sabovik , Foto: kpt. Ing. František Galica - Dátum: 06.04.2021
Čítanosť: 1339
Verzia pre tlač

Skočiť na menu