Veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu


Veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu Dňa 2. februára 2024 sa v priestoroch 22. mechanizovaného práporu konalo veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu (22.mpr) za riadenia zástupcu veliteľa 22.mpr (ZV 22.mpr) majora Antona Novotného. V úvode zhromaždenia ZV 22.mpr privítal náčelníka štábu 2. mechanizovanej brigády (NŠ 2.mb) plukovníka Maroša Kmeca a oboznámil zúčastnených s programom. Primárnou časťou tohto zamestnania bolo vyhodnotenie splnenia rozhodujúcich úloh 22.mpr za obdobie OKT22 – SEP23. Po ukončení tohto vyhodnotenia ZV 22.mpr odovzdal slovo NŠ 2.mb, ktorý vyzdvihol splnené úlohy a ciele. Na záver svojho príhovoru poprial príslušníkom 22.mpr veľa síl, odhodlania a zdravia do budúceho obdobia pri plnení ďalších náročných úloh. Ďalšími vyhodnocovanými oblasťami boli rozbor vzniku škôd a strát u 22.mpr, služobná a pracovná disciplína, činnosť na rôzne formy kontaktu s nepriateľom - teoretická časť. V druhej časti veliteľského zhromaždenia boli vykonané praktické ukážky na témy činnosť na rôzne formy kontaktu s nepriateľom a zásady ošetrovania a opráv vojenskej techniky u 22.mpr. Zhromaždenie bolo uzavreté diskusiou a poďakovaním ZV 22.mpr zúčastneným príslušníkom za ich riadiacu prácu, ako aj prácu ich podriadených.

Veliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporuVeliteľské zhromaždenie veliteľa 22. mechanizovaného práporu

Autor: 22.mpr , Foto: 22.mpr - Dátum: 02.02.2024
Čítanosť: 551
Verzia pre tlač

Skočiť na menu