Zdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mpr


Zdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mpr  

Dňa 24. októbra 2022 bola na posádkovej strelnici Poruba pod Vihorlatom vykonaná zdokonažovacia príprava velitežstva a štábu (ďalej len „VaŠ“)  22. mechanizovaného práporu Michalovce ( ďalej len „22.mpr“), ktorú riadil náčelník štábu major Richard Popadič.

Ciežom zdokonažovacej prípravy bolo zdokonali návyky a zručnosti potrebné k úspešnému vedeniu bojovej činnosti a preveri príslušníkov VaŠ pri manipulácii s primárnou a sekundárnou zbraňou. Ďalším ciežom zdokonažovacej prípravy bolo upevni dôveru cvičiacich vo vlastné zbrane, rozhodnos a samostatnos pri riešení úloh súvisiacich so strežbou. Dôležitou úlohou danej prípravy bolo zdokonali cvičiacich z plnenia činnosti v rámci minimálnych zručností vojaka.

Dané zamestnanie pozostávalo z piatich pracovísk obsahujúcich streleckú, zdravotnícku, taktickú, jazykovú prípravu a vojenskú topografiu.

Zdokonažovacia príprava bola zverená do rúk skúseným riadiacim na pracoviskách a inštruktorom pozostávajúcich z príslušníkov 22.mpr, ktorí odovzdali svoje skúsenosti a vedomosti na požadovanej úrovni.


Zdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mprZdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mprZdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mprZdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mprZdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mprZdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mprZdokonažovacia príprava velitežstva a štábu 22. mpr

Autor: por. Ing. Pavol CABAN , Foto: rtn. Mgr. Erik HOSPODÁR, kpr. Ján ČUPALKA - Dátum: 24.10.2022
Čítanos: 1760
Verzia pre tlač

Skoči na menu