Preskocit navigáciu

Tlačové správy


Ocenenie za vykonanú prácu v prospech Vojenskej polície pri príležitosti ukončenia služobného pomeru

Ocenenie za vykonanú prácu v prospech Vojenskej polície pri príležitosti ukončenia služobného pomeru
30.12.2015 Ďna 30.12.2014 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu II. stupňa Vojenskej polície a ďakovný list kpt.Ing.Stanislavovi MEZEŠO...

Vianočné telefonické prianie príslušníkom Vojenskej polície v misiách

Vianočné telefonické prianie príslušníkom Vojenskej polície v misiách
22.12.2015 Riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR PhD. sa telefonicky spojil s príslušníkmi Vojenskej polície, ktorí plnia úlohy v medzinárodných misiách RS Afgani...

Vojenská polícia má schválenú plánovaciu dokumentáciu na rok 2016

Vojenská polícia má schválenú plánovaciu dokumentáciu na rok 2016
18.12.2015 Dňa 18. decembra 2015 riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. schválil Plán činností Vojenskej polície na rok 2016 za prítomnosti hlavných funkcion...

Príslušník Vojenskej polície uvedený do Siene slávy

Príslušník Vojenskej polície uvedený do Siene slávy
16.12.2015 Dňa 16. decembra 2015 minister obrany Martin Glváč v divadle Nová Scéna v Bratislave uviedol do Siene slávy ďalších novodobých veteránov. Každoročne sa do nej dostanú ...

Som schopný (seba)obrany?

Som schopný (seba)obrany?
15.12.2015 V dňoch 7. – 11. decembra 2015 v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová- Hronsek sa organizovala príprava príslušníkov vojenskej polície v oblasti sebaobran...

Rýchly a nerušený presun techniky

Rýchly a nerušený presun techniky
11.12.2015 Príslušníci oddelenia policajného výkonu Martin sa v piatok 11. novembra 2015 podieľali na zabezpečení presun bojových vozidiel pechoty mechanizovaného práporu počas n...

Ukončenie odborných kynologických kurzov vo výcvikovom roku 2015

Ukončenie odborných kynologických kurzov vo výcvikovom roku 2015
11.12.2015 Príslušník OPV Bratislava rtm. Marek BAČA so služobným psom KASOM ev. č. 091 101 úspešným absolvovaním Základného kurzu psovodov a psov so špeciálnym využitím na detek...

Poďakovanie za spoluprácu

Poďakovanie za spoluprácu
10.12.2015 Riaditeľ Vojenskej polície plk. Ing. Milan HAMAR, PhD. v stredu 9. decembra 2015 udelil riaditeľovi Centra výcviku Lešť MO SR Ing. Jánovi RAUSOVI a jeho zástupcovi Ing...

Vojenská rada riaditeľa VP za účasti biskupa - ordinára F. RÁBEKA

Vojenská rada riaditeľa VP za účasti biskupa - ordinára F. RÁBEKA
09.12.2015 V súlade s ročným plánom činností na rok 2015 sa v stredu 9. decembra 2015 v priestoroch Odboru podpory policajného výkonu VP Trenčín uskutočnila Vojenská rada riadite...

Riaditeľ ocenil spoluprácu

Riaditeľ ocenil spoluprácu
02.12.2015 2. decembra 2015 riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. udelil veliteľovi 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR brigádnemu generálovi Mart...

Účasť v kurze poddôstojníkov v Akadémii štábnych poddôstojníkov Námornej pechoty USA

Účasť v kurze poddôstojníkov v Akadémii štábnych poddôstojníkov Námornej pechoty USA
01.12.2015 V rámci programu IMET sa príslušníci Odboru policajného výkonu Prešov rtm. Vladimír JENDRUŠ, rtm. Jaroslav SOBEK a rtn. Matúš ČERVEŇÁK zúčastnili Vyššieho odborného ku...

Slovák vo velení MNMPBAT

Slovák vo velení MNMPBAT
01.12.2015 V dňoch 16.-26. novembra 2015 sa v Poľsku, v priestoroch Centra simulačných technológií Národnej Akadémie Obrany vo Varšave uskutočnilo medzinárodné kombinované cvičen...

Príslušník VP a jeho činnosť v RS Afganistan

Príslušník VP a jeho činnosť v RS Afganistan
30.11.2015 V operácií Result Support (RS) v priestoroch základne HKIA v Kábule, pôsobí jeden príslušník Vojenskej polície v dôstojníckej hodnosti, ktorý poskytuje policajnú podpo...

Odborné zhromaždenie príslušníkov OPČ Odboru operácií a policajných činností VP

Odborné zhromaždenie príslušníkov OPČ Odboru operácií a policajných činností VP
27.11.2015 V súlade s Plánom činností Vojenskej polície na rok 2015 zorganizoval vedúci oddelenia policajných činností pplk. Marián KUDLÁČ v dňoch 24.-25. novembra 2015 odborné...

Účasť príslušníkov Vojenskej polície na súťaži FotoAtak 2015

Účasť príslušníkov Vojenskej polície na súťaži FotoAtak 2015
26.11.2015 Dňa 25.11.2015 sa v priestoroch Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov celorezortných súťažných prehliadok FotoAt...

Cvičenie Common Challenge 2015

Cvičenie Common Challenge 2015
26.11.2015  V dňoch 13.-20. novembra 2015 sa traja príslušníci Odboru policajného výkonu Prešov mjr. Jozef KAŠČÁK, npor. Vladimír TELESNICKÝ a nrtm. Marián LENČÉŠ zúčastnili záv...

Výmena skúseností na odbornom seminári Finančného riaditeľstva SR

Výmena skúseností na odbornom seminári Finančného riaditeľstva SR
25.11.2015 Na základe pozvania Generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR a kpt. Ing. Milana DIBALU, vedúceho oddelenia služobnej kynológie sa v dňo...

Výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2015

Výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2015
24.11.2015 Dňa 24.novembra 2015 v Trenčíne sa uskutočnil v poradí piaty výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok. Výber sa uskutočnil na základe Metodic...

Zabezpečenie protokolárnych návštev

Zabezpečenie protokolárnych návštev
20.11.2015 Príslušníci oddelenia ochrany osôb a sprevádzania Vojenskej polície v spolupráci s oddelením krízového manažmentu Topoľčany, oddelením policajného výkonu Nitra a Brati...

Ocenenie za spoluprácu s Vojenskou políciou

Ocenenie za spoluprácu s Vojenskou políciou
10.11.2015 Dňa 10.11.2015 udelil riaditeľ Vojenskej polície plukovník Ing. Milan HAMAR, PhD. medailu Vojenskej polície III. stupňa (Bronz) za významný podiel na spolupráci s Voje...

 
<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Skočiť na menu
Share