Preskocit navigáciu

Posádkový klub Bratislava


POSLANIE
 
Posádkový klub Bratislava je kultúrno-výchovným a spoločenským zariadením posádky Bratislava. Podieľa sa na organizovaní mnohotvárneho kultúrneho života, záujmovej činnosti, rekreačného športu, spoločenskej zábavy v posádke a vytvára podmienky na regeneráciu fyzických a duševných síl. Je miestom aktívneho vyžitia profesionálnych vojakov, zamestnancov vojenskej správy, výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov.
 
STRUČNÁ HISTÓRIA
 
Zmeny názvov
 
 • 15. januára 1971 vznik Posádkového klubu Bratislava so sídlom na Miletičovej ulici,
 • 1978 zmena názvu na Posádkový dom armády Bratislava,
 • 1995 zmena názvu na Posádkový klub armády Bratislava,
 • 2002 zmena názvu na Posádkový klub OS SR Bratislava.

Pôsobnosť

 • Od roku 1971 do roku 1991 sídlil Posádkový klub Bratislava na Miletičovej ulici u tzv. Tvarožka,
 • V roku 1991 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do Šagátových kasární,
 • V roku 1993 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov Veliteľstva posádky Bratislava na Štúrovu ulicu,
 • V roku 2002 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov Hurbanových kasárni,
 • V roku 2011 sa presťahoval Posádkový klub Bratislava do priestorov po Posádkovej ošetrovni na Dulovo námestie. Od 1.3.2011 začal svoju činnosť.

Podriadenie

 • od 1971 do r. 1991 patril do podriadenosti PO ZUZ VVO (Polit. odd. zabezpečovacích útvarov a zariadení v Trenčíne),
 • od 1991 do r. 2003 patril do podriadenosti Veliteľstva posádky Bratislava,
 • od 2003 do 30.6.2009 patril do podriadenosti KaMC (Kultúrne a metodické centrum v Trenčíne),
 • od 1.7.2009 je v podriadenosti Veliteľstva posádky Bratislava.

Náčelníci a vedúci

 • 1971 - 1978 - pplk. Vítězoslav Zapletal,
 • 1978 - 1989 - pplk. PhDr. Erich Steinitz,
 • 1989 - 1995 - pplk. RSDr. Ján Lacko,
 • 1995 - 2004 - kpt. Mgr. Ladislav Bolebruch,
 • 2004 - 2007 - z. Antónia Papčová,
 • 2007 - doteraz - z. Stanislav Čáp.

AKTIVITY

V súčasnosti pri Posádkovom klube vykonáva činnosť 17 klubov a združení vojenských dôchodcov. Medzi inými napríklad Klub generálov, Klub vojenských. výsadkárov, Klub letcov veteránov, Slovenský letecký zväz M.R. Štefánika, Klub VÚ 3853, Klub školy dôstojníckeho dorastu, Klub Akademik, Združenie pontonierov a ženistov, Zväz vojakov SR, Združenie vojenskej obrody, Klub vojenskej. histórie, klub turistov Lokomotiva atď. Pri Posádkovom klube svojou činnosťou vypĺňa voľný čas aj 16 krúžkov záujmovej činnosti. Medzi najaktívnejších patrí hudobná skupina Pontoňáci, krúžok ručných prác, krúžok spoločenských. hier, krúžok záujmovej telesnej výchovy, futbalové krúžky FC CONO, FK REAL, FK Ajax atď.. Posádkový klub ďalej organizuje spoločenské posedenia ako napríklad „Večery trampskej hudby“, "Klubfóra" a „Večer seniorov“. Posádkový klub organizuje posádkovú prehliadku ZUČ, „Deň kultúry pri PK“ v rámci osláv dňa OS SR a celý rad úspešných výstav. Ako jeden z mála Posádkový klub má i vlastnú osvetovú knižnicu. O činnosti Posádkového klubu informuje mesačný program, ktorý nájdete pod zložkou "Program Posádkového klubu".

Skočiť na menu
Share